#สมัครงานราชการ# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. PEA พนักงานการไฟฟ้า รวม 400 อัตรา ประจำปี 2561


<<<ประกาศ>>> การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. PEA
เปิดรับสมัครสอบเข้าพนักงาน สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2561 
ตำแหน่ง: พนักงานการส่วนภูมิภาค
ระดับการศึกษา: ปวส. , ปริญญาตรี
จำนวน: 400 อัตรา 
เงินเดือน:  - บาท
*** ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก กพ. ***
วิธีการสมัครงานข้าราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : ออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 พฤษภาคม 2561

#สมัครงานราชการ# กรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2561 เปิดสอบข้าราชการ รวม 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-27 มีนาคม 2561


<<<ประกาศ>>> กรมศิลปากร  ครั้งที่ 1/2561
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5-27 มีนาคม 2561 
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานจดหมายเหตุปฏิบัติงาน, นายช่างโยธาปฏิบัติงาน, นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน, นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ, นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ, วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส. , ปริญญตรี
จำนวน: 14 อัตรา 
เงินเดือน:  11,500 - 16,500 บาท
*** ต้องสอบผ่าน ภาค ก กพ. ***
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร : ออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 เมษายน 2561

#สมัครงานราชการ# กรมแพทย์ทหารบก บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561


<<<ประกาศ>>> กรมแพทย์ทหารบก
เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2561  
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ และ ผู้ช่วยพยาบาล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
จำนวน: 70 อัตรา 
เงินเดือน:  -  บาท
*** ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก กพ. ***
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมแพทย์ทหารบก : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 20 มีนาคม 2561

#สมัครงานราชการ# สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัคร นักวิทยาศาสตร์ รวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-21 กุมภาพันธ์ 2561


<<<ประกาศ>>> สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 8-21 กุมภาพันธ์ 2561 
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์  ด้านเกษตร , ด้านเคมี
ระดับการศึกษา: ปวส. ป.ตรี
จำนวน: 5 อัตรา 
เงินเดือน:  18,000  บาท
*** ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก กพ. ***
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2 มีนาคม 2561
>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# สำนักงาน กศน.จังหวัดนคราชสีมา พนักงานราชการ รวม 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561


<<<ประกาศ>>> สำนักงาน กศน.จังหวัดนคราชสีมา 
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 
ตำแหน่ง: ครู กศน. , นักวิชาการพัสดุ, นักจัดการงานทั่วไป, นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวส. ป.ตรี
จำนวน: 7 อัตรา 
เงินเดือน: 18,000  บาท
*** ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก กพ. ***
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนคราชสีมา : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 15 กุมภาพันธ์ 2561
>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# กรมควบคุมมลพิษ พนักงานราชการ รวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 กุมภาพันธ์ 2561


<<<ประกาศ>>> กรมควบคุมมลพิษ
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-21 กุมภาพันธ์ 2561  
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม, เจ้าพนักงานธุรการ, นายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส. ป.ตรี
จำนวน: 9 อัตรา 
เงินเดือน: 13,800 - 18,000  บาท
*** ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก กพ. ***
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมควบคุมมลพิษ : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2 มีนาคม 2561
>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# แนวข้อสอบสำนักงานศาลยุติธรรม สอบข้าราชการ รวม 32 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2561


<<<ประกาศ>>> สำนักงานศาลยุติธรรม
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ  ตั้งแต่วันที่ 11 - 31 มกราคม 2561
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, นักจิตวิทยาปฏิบัติการ, บรรณารักษ์ปฏิบัติการ, นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวท. ปวช. ปวส. ป.ตรี  ป.โท
จำนวน: 32 อัตรา 
เงินเดือน: 9,400 - 19,250  บาท
*** ต้องสอบผ่าน ภาค ก กพ. ***
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: กุมภาพันธ์ 2561
>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# แนวข้อสอบกรมสรรพาวุธทหารบก นายทหารประทวน รวม 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 9 กุมภาพันธ์ 2561


<<<ประกาศ>>> กรมสรรพาวุธทหารบก
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 9 กุมภาพันธ์ 2561   
ตำแหน่ง: นายทหารประทวน อัตรา สิบเอก
ระดับการศึกษา: ม.3 ปวช.
จำนวน: 16 อัตรา 
เงินเดือน:   บาท
*** ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก กพ. ***
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมสรรพาวุธทหารบก : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 กุมภาพันธ์ 2561
>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# แนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2561


<<<ประกาศ>>> สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. 
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-23 กุมภาพันธ์ 2561  
ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
จำนวน: 41 อัตรา 
เงินเดือน:  10,840 - 12,650 บาท
*** ต้องสอบผ่าน ภาค ก กพ. ***
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม : ตนเอง
>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# แนวข้อสอบกรมอู่ทหารเรือ พนักงานราชการ รวม 74 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561


<<<ประกาศ>>> กรมอู่ทหารเรือ
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 
   พื้นที่กรุงเทพมหานคร =  กลุ่มงานเทคนิค  รวม 16 อัตรา
ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ, ช่างโครงสร้างเรือ, ช่างไฟฟ้าเรือ, ช่างเชือกรอกและการอู่
   พื้นที่กรุงเทพมหานคร =  กลุ่มงานบริการ  รวม 2 อัตรา
พนักงานธุรการ, พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

   พื้นที่สมุทรปราการ =  กลุ่มงานเทคนิค  รวม 36 อัตรา
ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ, ช่างโครงสร้างเรือ, ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง, ช่างไฟฟ้าเรือ, ช่างเชือกรอกและการอู่, ช่างโยธา, ช่างประปา
   พื้นที่สมุทรปราการ =  กลุ่มงานบริการ  รวม 5 อัตรา
พนักงานธุรการ, พนักงานโยธา

   พื้นที่ชลบุรี =  กลุ่มงานเทคนิค  รวม 15 อัตรา
ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ, ช่างโครงสร้างเรือ, ช่างไฟฟ้าเรือ, ช่างโยธา
ระดับการศึกษา: ม.3 - ปวช.
จำนวน: 74 อัตรา
เงินเดือน:  10,430 - 11,280 บาท
*** ไม่ต้องสอบผ่าน ภาค ก กพ. ***
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอู่ทหารเรือ  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2561
>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<