#สมัครงานราชการ# สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า พนักงานราชการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

<<<ประกาศ>>> สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560
ตำแหน่ง: 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์, เจ้าพนักงานธุรการ, นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปวส. - ป.ตรี
จำนวน: 9 อัตรา
เงินเดือน: 13,800 - 18,000 บาท
วิธีการสมัครงานขพนักงานราชการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  : ตนเอง
>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน/สัญญาบัตร รวม 790 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2560

<<<ประกาศ>>> สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตั้งแต่วันที่  1-22 กันยายน 2560
ตำแหน่ง: กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.), สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.), สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.), สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) 
อัตราว่าง: 790 อัตรา
วิธีการสมัครงานขพนักงานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  : ตนเอง
>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) รับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 15-17 สิงหาคม 2560


<<<ประกาศ>>> สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ  ตั้งแต่วันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 
ตำแหน่ง: 
ช่างไฟฟ้า, เจ้าพนักงานธุรการ, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ระดับการศึกษา :   ปวช.
อัตราเงินเดือน :  11,280 - 13,800 บาท
อัตราว่าง:  9 อัตรา
วิธีการสมัครงานขพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  7 ก.ย. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการ รวม 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-17 สิงหาคม 2560


<<<ประกาศ>>> ศูนย์การบินทหารบก
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน และพนักงานราชการ  ตั้งแต่วันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 
ตำแหน่ง: 
เสมียน, ช่างยานยนต์ล้อ, พลขับรถ, ช่างประปา
ระดับการศึกษา : ม.6 , ปวช.
อัตราเงินเดือน :  บาท
อัตราว่าง:  12 อัตรา
วิธีการสมัครงานขพนักงานราชการ ศูนย์การบินทหารบก  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  22 ส.ค. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครข้าราชการ รวม 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-28 สิงหาคม 2560


<<<ประกาศ>>> สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ  ตั้งแต่วันที่ 7-28 สิงหาคม 2560 
ตำแหน่ง: 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ, นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ป.ตรี , ป.โท
อัตราเงินเดือน :  15,000 - 19,250 บาท
อัตราว่าง:  9 อัตรา
วิธีการสมัครงานขพนักงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  6 ส.ค. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา รับสมัครพนักงาน รวม 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 สิงหาคม 2560

<<<ประกาศ>>> ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป  ตั้งแต่วันที่ 7-16 สิงหาคม  2560  
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่ปกครอง
ระดับการศึกษา : ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน :  10,430 บาท
อัตราว่าง:  7 อัตรา
วิธีการสมัครงานขพนักงานราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  18 ส.ค. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงาน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2560

<<<ประกาศ>>> สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ - กรมการขนส่งทางบก
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ  ตั้งแต่วันที่ 1-7 สิงหาคม 2560  
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา : ปวช. 
อัตราเงินเดือน :  11,280 บาท
อัตราว่าง:  1 อัตรา
วิธีการสมัครงานขพนักงานราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  9 ส.ค. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 สิงหาคม 2560<<<ประกาศ>>> สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ  ตั้งแต่วันที่ 4-10 สิงหาคม 2560 
ตำแหน่ง: 
เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา : ปวส. 
อัตราเงินเดือน :  13,800 บาท
อัตราว่าง: 2 อัตรา
วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  9 ส.ค. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครข้าราชการ รวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-25 กรกฎาคม 2560

<<<ประกาศ>>> กรมโยธาธิการและผังเมือง
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ  ตั้งแต่วันที่ 3-25 กรกฎาคม  2560
ตำแหน่ง: 
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ, นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ, นายช่างโยธาปฏิบัติการ, นายช่างเขียนแบบปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปวส. ป.ตรี ป.โท
อัตราเงินเดือน :  11,500 - 19,250 บาท
อัตราว่าง: 10 อัตรา
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  9 ส.ค. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 - สพป.ปัตตานี เขต 2 รับสมัครพนักงาน รวม 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 กรกฎาคม 2560

<<<ประกาศ>>> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  - สพป.ปัตตานี เขต 2
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ  ตั้งแต่วันที่ 24-30 กรกฎาคม 2560 
ตำแหน่ง: 
ครูผู้สอน, บุคลากรวิทยาศาสตร์, ธุรการโรงเรียน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน :  15,000 - 18,000 บาท
อัตราว่าง: 14 อัตรา
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพป.ปัตตานี เขต 2  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  3 , 10 , 16 ส.ค. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<