{{{งานราชการเปิดสอบ}}} แนวข้อสอบกรมแผนที่ทหาร พนักงานราชการ รวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 15 มิ.ย. 2559

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบกรมแผนที่ทหาร ตำแหน่งช่างบล็อคและแม่พิมพ์ , ช่างโยธา , พนักงานบริการ ใหม่ล่าสุด
Tel./Line : 0894220125 ; IG :  _korsobthai ; Line ID : @t0894220125 (ใส่ "@" ด้วย) 


{{{งานราชการเปิดสอบ}}} แนวข้อสอบกรมสรรพากร พนักงานราชการ รวม 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6 - 16 มิ.ย. 2559

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบกรมสรรพากร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร , พนักงานภาษีสรรพากร ใหม่ล่าสุด
Tel./Line : 0894220125 ; IG :  _korsobthai ; Line ID : @t0894220125 (ใส่ "@" ด้วย) 

{{{งานราชการเปิดสอบ}}} แนวข้อสอบกรมชลประทาน ข้าราชการ รวม 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2559

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบกรมชลประทานวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ , เศรษฐกรปฏิบัติการ , นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ , นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ , นายช่างโยธาปฏิบัติงาน , นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน , สถาปนิกปฏิบัติการ , มัณฑนากรปฏิบัติการ , เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานการเงินและบัชีปฏิบัติงาน , เจ้าพนักงานพัสดุ  ใหม่ล่าสุด
Tel./Line : 0894220125 ; IG :  _korsobthai ; Line ID : @t0894220125 (ใส่ "@" ด้วย)  

{{{งานราชการเปิดสอบ}}} แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 230 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 พ.ค. 59

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา , นักวิชาการกรมป่าไม้ , นิติกร , สัตวแพทย์ ใหม่ล่าสุด
Tel./Line : 0894220125 ; IG :  _korsobthai ; Line ID : @t0894220125 (ใส่ "@" ด้วย) 

{{{งานราชการเปิดสอบ}}} แนวข้อสอบกรมกำลังพลทหารบก เสมียน,พลขับ เข้าเป็นนายทหารประทวน ตั้งแต่วันที่ 4 - 24 พ.ค. 2559

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบกรมกำลังพลทหารบก ทหารกองหนุน,บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เปนนายทหารประทวน เสมียน , พลขับ (อัตรา สิบเอก)  ใหม่ล่าสุด
Tel./Line : 0894220125 ; IG :  _korsobthai ; Line ID : @t0894220125 (ใส่ "@" ด้วย)

{{{งานราชการเปิดสอบ}}} แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย สัญญาบัตร,ประทวน รวม 115 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 พ.ค. 2559

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบกองบัญชาการกองทัพไทย บุคคลพลเรือนเพื่อเข้าบรรจุรับราชการ นายทหารสัญญาบัตร,นายทหารประทวน ใหม่ล่าสุด
Tel./Line : 0894220125 ; IG :  _korsobthai ; Line ID : @t0894220125 (ใส่ "@" ด้วย) 

{{{งานราชการเปิดสอบ}}} แนวข้อสอบ อบจ.เชียงราย ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู รวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 พ.ค. 2559

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อบจ.เชียงราย ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู  เอกภาษาไทย,เอกคณิตศาสตร์,เอกวิทยาศาสตร์,เอกเคมี,เอกชีววิทยา,เอกนาฎศิลป์,เอกเกษตร,เอกภาษาอังกฤษ ใหม่ล่าสุด
Tel./Line : 0894220125 ; IG :  _korsobthai ; Line ID : @t0894220125 (ใส่ "@" ด้วย) 


{{{งานราชการเปิดสอบ}}} แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ ข้าราชการ รวม 1,463 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. – 10 พ.ค. 2559

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน ใหม่ล่าสุด
Tel./Line : 0894220125 ; IG :  _korsobthai ; Line ID : @t0894220125 (กรุณาใส่ "@" ด้วย) 

{{{งานราชการเปิดสอบ}}} แนวข้อสอบ สำนักงาน ป.ป.ท. นักสืบสวนสอบสวนปฎิบัติการ รวม 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. - 16 พ.ค. 2559

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ป.ป.ท. ตำแหน่ง นักสืบสวนสอบสวนปฎิบัติการ  ใหม่ล่าสุด
Tel./Line : 0894220125 ; IG :  _korsobthai ; Line ID : @t0894220125 (ใส่ "@" ด้วย) 

{{{งานราชการเปิดสอบ}}} แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. พนักงาน 1,263 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 เม.ย. 2559

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กปภ. PEA. วิศวกร (ไฟฟ้า),นักบัญชี,นิติกร,นักระบบงานคอมพิวเตอร์,บุคคากร,นักตรวจสอบภายใน,นักระบบงานคอมพิวเตอร์,เศรษฐกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักประชาสัมพันธิ์,นักการเงินและบัญชี,นักบริหารงานทัวไป,พนักงานพัสดุ ใหม่ล่าสุด
Tel./Line : 0894220125 ; IG :  _korsobthai ; Line ID : @t0894220125 (กรุณาใส่ "@" ด้วย)