#สมัครงานราชการ# กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครข้าราชการ รวม 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-25 กรกฎาคม 2560

<<<ประกาศ>>> กรมโยธาธิการและผังเมือง
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ  ตั้งแต่วันที่ 3-25 กรกฎาคม  2560
ตำแหน่ง: 
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ, นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ, นายช่างโยธาปฏิบัติการ, นายช่างเขียนแบบปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปวส. ป.ตรี ป.โท
อัตราเงินเดือน :  11,500 - 19,250 บาท
อัตราว่าง: 10 อัตรา
วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  9 ส.ค. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 - สพป.ปัตตานี เขต 2 รับสมัครพนักงาน รวม 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 กรกฎาคม 2560

<<<ประกาศ>>> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2  - สพป.ปัตตานี เขต 2
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ  ตั้งแต่วันที่ 24-30 กรกฎาคม 2560 
ตำแหน่ง: 
ครูผู้สอน, บุคลากรวิทยาศาสตร์, ธุรการโรงเรียน
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน :  15,000 - 18,000 บาท
อัตราว่าง: 14 อัตรา
วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพป.ปัตตานี เขต 2  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  3 , 10 , 16 ส.ค. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครทหารกองหนุน รวม 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 -21 กรกฎาคม 2560


<<<ประกาศ>>> กองพลทหารราบที่ 15 
เปิดรับสมัครสอบทหารกองหนุน ตั้งแต่วันที่ 12 -21 กรกฎาคม 2560
ตำแหน่ง: 
ผลประจำชุดเครื่องมือโยธาไฟฟ้าสนาม, พลประจำรถตักบรรทุก, พลประจำรถขุด, พลสูทกรรม, พลขับรถ, พลช่างก่อสร้าง, เสมียน, นายสิบกำลังพล
อัตราว่าง: 13 อัตรา

วิธีการสมัครงานทหารกองหนุน กองพลทหารราบที่ 15  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  28 ก.ค. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดย. รับสมัครสอบพนักงานราชการ รวม 24 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560

<<<ประกาศ>>> กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดย. 
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560
ตำแหน่ง: 
นักสังคมสงเคราะห์, พนักงานบริการ, เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี, พนักงานบริการ, นักพัฒนาสังคม, นักพัฒนาสังคม, เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม, พี่เลี้ยง, เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม, พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
ระดับการศึกษา: ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430 - 18,000  บาท
อัตราว่าง: 24 อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  17 ส.ค. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย. รับสมัครพนักงานราชการ รวม 61 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560

<<<ประกาศ>>> สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย. 
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560
ตำแหน่ง: 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการตรวจสอบภายใน, นักจัดการงานทั่วไป, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา, นักพัฒนาระบบราชการ, เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส. ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800 - 19,500  บาท
อัตราว่าง: 61 อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  7 ส.ค. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# สำนักงานทางหลวงชลบทที่ 5 (นครราชสีมา) รวม 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2560

<<<ประกาศ>>> สำนักงานทางหลวงชลบทที่ 5 (นครราชสีมา) 
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2560
ตำแหน่ง: 
นายช่างไฟฟ้า, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ระดับการศึกษา: ปวท. ปวส. ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,850 - 13,800  บาท
อัตราว่าง: 5 อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานทางหลวงชลบทที่ 5 (นครราชสีมา)  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  9 ส.ค. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว รวม 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2560

<<<ประกาศ>>> กรมธนารักษ์ 
เปิดรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2560
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปนักวิชาการคอมพิวเตอร์, 
นายช่างสำรวจ, นายช่างโยธา, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานขับรถยนต์, พนักงานเหรียญกษาปณ์
ระดับการศึกษา: ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,690 - 15,000  บาท
อัตราว่าง: 22 อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  19 ก.ค. 2560

>>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!<<<<

#สมัครงานราชการ# กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการ นิติกร, ช่างรังวัด ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2560

<<<ประกาศ>>> กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2560
ตำแหน่ง: นิติกร, ช่างรังวัด
ระดับการศึกษา: ปวส. ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800 - 18,000  บาท
อัตราว่าง: 20 อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรทงทะเลและชายฝั่ง  : ตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  19 ก.ค. 2560

#สมัครงานราชการ# ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปฏิบัติหน้าที่งานดับเพลิง ในสังกัด บช.ตชด. รวม 183 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. - 18 ส.ค. 2560


<<<ประกาศ>>> กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. - 18 ส.ค. 2560
ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ปฏิบัติหน้าที่งานดับเพลิง ในสังกัด บช.ตชด.
ระดับการศึกษา: ปวช. หรือเทียบเท่า ** ไม่รับวุฒิ ม.6 **
อัตราว่าง: 183 อัตรา#สมัครงานราชการ# สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี รับสมัคร นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2560<<<ประกาศ>>> สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2560
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000  บาท
อัตราว่าง: 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  : ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  30 มิ.ย. 2560