#สมัครงานราชการ# สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี รับสมัคร นักวิชาการสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2560<<<ประกาศ>>> สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 21-29 มิถุนายน 2560
ตำแหน่ง: นักวิชาการสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000  บาท
อัตราว่าง: 1 อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  : ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  30 มิ.ย. 2560

#สมัครงานราชการ# กรมการขนส่งทางบก รับสมัครข้าราชการ รวม 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-27 กรกฎาคม 2560<<<ประกาศ>>>  กรมการขนส่งทางบก 
เปิดรับสมัครเป็นข้าราชการ  ตั้งแต่วันที่ 3-27 กรกฎาคม  2560
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ, นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา:  ปวส.  ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:   11,500 - 16,500  บาท
อัตราว่าง:  2  อัตรา

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการขนส่งทางบก  : สมัครออนไลน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  11 ส.ค. 2560

#สมัครงานราชการ# กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครข้าราชการ รวม 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน -14 กรกฎาคม 2560  <<<ประกาศ>>> กรมกิจการผู้สูงอายุ  
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ  ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน -14 กรกฎาคม 2560
ตำแหน่ง:   นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ, นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ, นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา:  ปวส. ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:  11,500 - 16,500  บาท
อัตราว่าง:  14  อัตรา

วิธีการสมัครงานข้าราชการ  กรมกิจการผู้สูงอายุ   : ด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  21 ก.ค. 2560

#สมัครงานราชการ# สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี รับสมัคร นักวิชาการสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560  <<<ประกาศ>>> สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี  กรมสรรพสามิต  
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ  ตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม  2560
ตำแหน่ง:   นักวิชาการสรรพสามิต
ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:  18,000  บาท
อัตราว่าง:  1  อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี   : ด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  12 ก.ค. 2560

#สมัครงานราชการ# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560  <<<ประกาศ>>> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  สสจ.เชียงใหม่  
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 
ตำแหน่ง:   นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการสาธารณสุข, นักประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:  18,000  บาท
อัตราว่าง:  5  อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ  สสจ.เชียงใหม่  : ด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 27 มิ.ย.2560

#สมัครงานราชการ# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สสจ.อ่างทอง รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน 2560  <<<ประกาศ>>> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  สสจ.อ่างทอง  
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 14-20 มิถุนายน 2560
ตำแหน่ง:   นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:  18,000 - 19,500 บาท
อัตราว่าง:  3  อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ  สสจ.อ่างทอง : ด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 มิ.ย.2560

#สมัครงานราชการ# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน 2560  <<<ประกาศ>>> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  สสจ.นครศรีธรรมราช   
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน 2560
ตำแหน่ง:   นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา:  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:  18,000 - 19,500 บาท
อัตราว่าง:  4  อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ  สสจ.นครศรีธรรมราช : ด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 มิ.ย.2560

#สมัครงานราชการ# สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560  <<<ประกาศ>>> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู - สสจ.หนองบัวลำภู   
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560
ตำแหน่ง:   นักวิชาการเงินและบัญชี, เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา:  ปวส. ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800 - 18,000 บาท
อัตราว่าง:  2  อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สสจ.หนองบัวลำภู : ด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ก.ค. 2560

#สมัครงานราชการ# บจ.ไปรษณีย์ไทย พนักงานไปรษณีย์ รวม 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560<<<ประกาศ>>> บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปณ. 
เปิดรับสมัครสอบ พนักงานไปรษณีย์ไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560
ตำแหน่ง: ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ, ฝ่ายตลาดขนส่ง, ฝ่ายพัฒนาบุคลากร, ฝ่ายระบบการกำกับดูแลกิจการ, ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย, ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์, ฝ่ายควบคุมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ด้านช่างก่อสร้าง, ด้านวิชาบัญชี, ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวช. ปวส.  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน: 10,740 -  17,830 บาท
อัตราว่าง: 16 อัตรา

วิธีการสมัครงานพนักงาน ไปรษณีย์ไทย :ตนเอง 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 ส.ค. 2560

#สมัครงานราชการ# กองทัพเรือ รับสมัครสอบบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2560<<<ประกาศ>>> กองทัพเรือ  
เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 24-30 มิถุนายน 2560
ตำแหน่ง: ข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร , ข้าราชการสัญญาบัตร
อัตราเงินเดือน:  บาท
อัตราว่าง:  88 อัตรา

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ :ตนเอง 
สอบภาคทฤษฎี และสอมสัมภาษณ์:   2560