{{{งานราชการเปิดสอบ}}} แนวข้อสอบสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 ส.ค. 2558

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์ นักจัดการงานทั่วไป ใหม่ล่าสุด
โทร. 089-4220125   Line ID. 0894220125  <<<ประกาศ>>> สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ  ตั้งแต่วันที่  24 - 28 ส.ค. 2558  
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

     1. ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป   จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 18,000 บาท

รายวิชา ตามสารบัญ ดังนี้

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์และสรุปพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ+แนวข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
- แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4220125    Line :   0894220125  
E-Mail : exam.st@hotmail.com   

ไฟล์ PDF ราคา  399 บาท 
หนังสือ + MP3  ราคา 999 บาท 
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 428-2-29359-0