{{{งานราชการเปิดสอบ}}} แนวข้อสอบสอบท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ครูผู้ช่วย รวม 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. - 9 ต.ค. 2558

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบสอบท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ต่าง ๆ ใหม่ล่าสุด
Tel./Line : 0894220125   Line ID : @st0894220125 (กรุณาใส่ "@" ด้วย) <<<ประกาศ>>> สอบท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อบจ.ชัยภูมิ  
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ  ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. - 9 ต.ค. 2558 
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

     1. ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  จำนวน 16 เอก 65 อัตรา  เงินเดือน 15,050 - 17,690 บาท
สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 19 อัตรา
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 9 อัตรา
สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 3 อัตรา
สาขาวิชาเอกดนตรีพื้นเมือง (อีสาน) จำนวน 2 อัตรา
สาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
สาขาวิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
สาขาวิชาเอกวัดผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา
สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
สาขาวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม และตัวอย่างแนวข้อสอบ  ติดตามได้ที่นี่  คลิก!!!
http://korsobthai.com/index.php?topic=2833.0


รายวิชา ตามสารบัญ ดังนี้

ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ ใหม่ล่าสุด  **หรือ**
หนังสือ+MP3 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  ราคา 999 บาท 

ความรู้ความสามารถทั่วไป
-  แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตผล
-  ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
-  แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
-  สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
-  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-  สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครูภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ ใหม่ล่าสุด    **หรือ**
หนังสือ+MP3 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  ราคา 999 บาท 

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
-  ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา


(1)  ไฟล์ PDF ราคา  399 บาท  
(2)  หนังสือ ภาค ก. 1 เล่ม +MP3 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ราคา 999 บาท   
(3)  หนังสือ ภาค ข. 1 เล่ม +MP3 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา ราคา 999 บาท    
(4)  ชุดติว DVD เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ราคา 2500 บาท    
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 428-2-29359-0