เปิดสอบ กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ บุคคลภายนอกวุฒิปริญญาตรีเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2556

My Great Web page


ประกาศ  สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
รับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิปริญญาตรีเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร ประจำปี 2556 จำนวน 100 อัตรา
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  2 - 16 กรกฎาคม 2556
 

   สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิปริญญาตรี  

>>>>  รายละเอียดประกาศ  ที่นี่ <<<<

   ตำแหน่งที่เปิดรับ  

1. ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์  (สบ.1)  กลุ่มงานเทคนิค
จำนวน  100  อัตรา
วุมิการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี  สาขาฟิสิกส์  สาขาจุลชีววิทยา

รวมทั้งสิ้น   100   อัตรา


การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  2 - 16 กรกฎาคม 2556
ณ   กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ภายในวันที่  24   กรกฎาคม  2556
ณ    ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์  http://www.forensic.police.go.th/
  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น