{{{งานราชการเปิดสอบ}}} แนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นักวิชาการวัฒนธรรม 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 -24 ก.ย. 2558

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบสำนักงานปลัด กระทรวงวัฒนธรรม นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด
โทร. 089-4220125   Line ID. 0894220125  


<<<ประกาศ>>> สำนักงานปลัด กระทรวงวัฒนธรรม 
เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ  ตั้งแต่วันที่  4 -24 ก.ย. 2558  
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

     1. ตำแหน่ง  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ  จำนวน 12 อัตรา  เงินเดือน 17,500-19,250 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม และตัวอย่างแนวข้อสอบ  ติดตามได้ที่นี่  คลิก!!!
http://korsobthai.com/index.php?topic=148.0


รายวิชา ตามสารบัญ ดังนี้

- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม
- แนวข้อสอบกระทรวงวัฒนธรรม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
- แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- การบริหารจัดการองค์กร
- การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
- การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
- แผนงานและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
- ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม + แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียนสนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร 
เบอร์โทรศัพท์ /  Line : 0894220125 
@Line : st0894220125 
E-Mail : exam.st@hotmail.com  

ไฟล์ PDF ราคา  399 บาท 
หนังสือ + MP3  ราคา 999 บาท 
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 428-2-29359-0