{{{งานราชการเปิดสอบ}}} แนวข้อสอบสอบท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อบจ.จันทบุรี พนักงานจ้างรวม 37 อัตรา (24ส.ค-11ก.ย.58)

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบ สอบท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อบจ.จันทบุรี ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยนิติกร,ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร,ครูอาสาพัฒนาการกีฬาประจำสนามกีฬา,ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ใหม่ล่าสุด
โทร. 089-4220125 Line ID. 0894220125<<<ประกาศ>>> สอบท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อบจ.จันทบุรี 
เปิดรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งแต่วันที่  24 ส.ค. - 11 ก.ย. 2558    
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ข้อมูลเพิ่มเติม และตัวอย่างแนวข้อสอบ  ติดตามได้ที่นี่  คลิก!!! 
http://korsobthai.com/index.php?topic=1138.0


รายวิชา ตามสารบัญ ดังนี้

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
!!!!!!!!เลือกตามตำแหน่งที่สอบ!!!!!!!!!!!
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยนิติกร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
ครูอาสาพัฒนาการกีฬาประจำสนามกีฬา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าสนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4220125    Line :   0894220125  
E-Mail : exam.st@hotmail.com   

(1)  ไฟล์ PDF ราคา  399 บาท  
(2)  หนังสือ ภาค ก. 1 เล่ม แถม VCD คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ราคา 999 บาท   
(3)  หนังสือ ภาค ข. 1 เล่ม แถม MP3 พรบ.ท้องถิ่น ราคา 999 บาท    
(4)  ชุดติว DVD เตรียมสอบท้องถิ่น + หน้งสือแนวข้อสอบ ราคา 2500 บาท    
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 428-2-29359-0