{{{งานราชการเปิดสอบ}}} แนวข้อสอบเทศบาลนครภูเก็ต พนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5 - 29 ต.ค. 2558

ข่าวเปิดสอบ งานราชการวันนี้!!! แนวข้อสอบสอบท้องถิ่น เทศบาลนครภูเก็ต ครูผู้ช่วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ,สาขาวิชาคณิตศาสตร์,สาขาวิชาภาษาไทย,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์,สาขาวิชาฟิสิกส์,สาขาวิชาสังคมศึกษา,สาขาวิชาศิลปศึกษา,สาขาวิชาคอมพิวเตอร์,สาขาวิชานาฏศิลป์,สาขาวิชาดนตรีไท,สาขาวิชาดนตรีสากล,สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา,สาขาวิชาประถมศึกษา,สาขาวิชาพลศึกษา,สาขาวิชาปฐมวัย,สาขาวิชาบรรณารักษ์,สาขาวิชาทัศนศิลป์,สาขาวิชาแนะแนว,สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)  ใหม่ล่าสุด
Tel./Line : 0894220125   Line ID : @st0894220125 (กรุณาใส่ "@" ด้วย) <<<ประกาศ>>> สอบท้องถิ่น เทศบาลนครภูเก็ต  
เปิดรับสมัครสอบพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต  ตั้งแต่วันที่  5 - 29 ต.ค. 2558   
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

     1. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู  รวม 20 สาขาวิชา จำนวน 60 อัตรา  เงินเดือน 15,050 - 15,800 บาท
วุฒิ ป.ตรี ทางการศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา
- สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 7 อัตรา
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
- สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
- สาขาวิชาศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
- สาขาวิชานาฏศิลป์ จำนวน 3 อัตรา
- สาขาวิชาดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 5 อัตรา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา
- สาขาวิชาปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 5 อัตรา
- สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) จำนวน 1 อัตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม และตัวอย่างแนวข้อสอบ  ติดตามได้ที่นี่  คลิก!!! 
http://korsobthai.com/index.php?topic=2864.0


รายวิชา ตามสารบัญ ดังนี้

ภาค ก. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ ใหม่ล่าสุด  **หรือ**
หนังสือ+MP3 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  ราคา 999 บาท 

ความรู้ความสามารถทั่วไป
-  แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตผล
-  ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
-  แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
-  สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
-  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
-  แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
-  แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
-  สาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่ม
- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย
- แนวข้อสอบจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครูภาค ข. ชุดละ 399 รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วย อบจ ใหม่ล่าสุด    **หรือ**
หนังสือ+MP3 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา ส่ง EMS ทางไปรษณีย์  ราคา 999 บาท 

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

-  แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-  แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
-  แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-  แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน
-  แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน
-  แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
-  แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา
-  แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา
-  ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษาสนใจติดต่อสั่งซื้อที่ :  วรรณพร 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4220125    Line :   0894220125  
E-Mail : exam.st@hotmail.com   

(1)  ไฟล์ PDF ราคา  399 บาท  
(2)  หนังสือ ภาค ก. 1 เล่ม +MP3 พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ราคา 999 บาท   
(3)  หนังสือ ภาค ข. 1 เล่ม +MP3 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา ราคา 999 บาท    
(4)  ชุดติว DVD เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ราคา 2500 บาท    
กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกสิกรไทย   สาขาถนนศรีจันทร์ ขอนแก่น
ชื่อบัญชี นางสาววรรณพร สอนคำมี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 428-2-29359-0